Iglesia Rey De Reyes & Claudio Freidzon – Desesperado Por Ti 2002